• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2014
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 11/2014/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 4 tháng 6 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

_________________________

 

Từ đầu năm 2014 đến nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Tính từ đầu năm 2014 đến ngày 22 tháng 5 năm 2014, về dịch bệnh sởi, cả nước ghi nhận 4.729 trường hợp mắc sởi xác định trong số 23.408 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63/63 tỉnh, thành phố, trong đó 144 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi; về dịch bệnh tay chân miệng, cả nước ghi nhận 22.683 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 62 địa phương, 02 trường hợp tử vong; về dịch bệnh sốt xuất huyết, cả nước ghi nhận 9.413 trường hợp mắc, tử vong 06;

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2014, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết là 605 ca, riêng tại địa bàn thành phố Vũng Tàu có 404 trường hợp mắc (chiếm 66,7%); số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng là 1.509 ca, trong đó có 01 trường hợp tử vong; số trường hợp mắc sởi xác định là 27 ca. Theo diễn biến chu kỳ dịch bệnh thì thời gian tới dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh vào tháng 5 đến tháng 10, dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục có chiều hướng tăng cao từ nay đến cuối năm và có chiều hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lan rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Y tế:

- Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai phòng, chống từng dịch bệnh, tập trung các dịch bệnh nguy hiểm như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng.

- Chỉ đạo Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh phối hợp các đơn vị y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị, kể các các cơ sở y tế tư nhân và trong cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, theo dõi, cách ly điều trị.

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị tăng cường việc sàng lọc bệnh nhân, tổ chức thu dung, điều trị, cách ly kịp thời theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức trực phòng chống dịch, phân công trực chống dịch 24/24.

- Cũng cố các đội chống dịch cơ động, tổ chức giám sát các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng; điều tra, xác định ổ dịch và tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch.

- Thực hiện mua sắm bổ sung thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu trong việc xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân và hỗ trợ kịp thời địa phương khi có nhu cầu.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh các hoạt đông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu:

- Phối hợp với ngành y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ và tác hại của dịch bệnh, chủ động thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ngay tại gia đình, cộng đồng.

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tăng chuyên trang, thời lượng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền tổ chức đồng loạt trong toàn tỉnh chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết, rửa tay bằng xà phòng trên địa bàn tỉnh.

- Đưa tin cần chính xác không gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, các trường mẫu giáo trong tỉnh phối hợp với ngành y tế các cấp tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh, giáo viên, cô nuôi dạy trẻ các biện pháp phòng bệnh, theo dõi trẻ hàng ngày, phát hiện sớm các trường hợp bệnh để thông báo cho gia đình và cơ quan y tế xử lý kịp thời.

- Đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo, các trường có học sinh bán trú có trường hợp mắc bệnh, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, cách ly y tế theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Phát động trong tất cả các trường học thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết, rửa tay bằng xà phòng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bổ sung kinh phí đáp ứng nhu cầu chống dịch cho các đơn vị y tế các tuyến trong tình huống dịch có thể tiếp tục phát triển và kéo dài.

5. Các sở, ban, ngành:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các ban, ngành và ngành y tế thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, ngành y tế và chính quyền địa phương ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở, vệ sinh cá nhân, nâng cao kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

7. Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật các hố ga thu nước trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các ổ chứa lăng quăng và côn trùng gây bệnh trên người.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Huy động hệ thống chính trị các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân các kiến thức về phòng chống dịch bệnh.

- Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tập trung xử lý triệt để ngay từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh cơ sở, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch bệnh ở địa phương, nhất là trong các đợt phun hoá chất, tẩy uế môi trường, vệ sinh dụng cụ, cơ sở nhà cửa tại các hộ gia đình, nhà trẻ, trường mẫu giáo có trường hợp mắc bệnh.

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên về Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo) và Ủy ban nhân dân tỉnh về diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng tháng (ngày 30) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thanh Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.