• Thông tư 12/2023/TT-BCT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  05/06/2023

  21/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 32/2022/TT-BCT

  Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022

  18/11/2022

  01/01/2023

 • Thông tư 10/2022/TT-BCT

  Thông tư số 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

  01/06/2022

  16/07/2022

 • Thông tư 09/2022/TT-BCT

  Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

  01/06/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 612/QĐ-BCT

  Quyết định đính chính Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương

  04/04/2022

  04/04/2022

 • Thông tư 06/2022/TT-BCT

  Thông tư nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và 2022

  28/02/2022

  15/04/2022

 • Thông tư 02/2022/TT-BCT

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, xếp lương đối với ngạch công chức Quản lý thị trường

  20/01/2022

  01/04/2022

 • Thông tư 01/2022/TT-BCT

  Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT và thông tư 59/2015/TT-BCT

  18/01/2022

  08/03/2022

 • Thông tư 04/2021/TT-BCT

  Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò

  16/07/2021

  01/09/2021

 • Thông tư 03/2021/TT-BCT

  Thông tư hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

  11/06/2021

  26/07/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.