• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2023
Lịch sử hiệu lực: Luật 10/2008/QH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/06/2008 Văn bản được ban hành 10/2008/QH12
01/01/2009 Văn bản có hiệu lực 10/2008/QH12
01/01/2019 Được sửa đổi 35/2018/QH14
01/07/2023 Văn bản hết hiệu lực 10/2008/QH12
01/07/2023 Bị hết hiệu lực 12/2022/QH15
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.