• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 25/2012/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/09/2012 Văn bản được ban hành 25/2012/TT-BCT
31/10/2012 Văn bản có hiệu lực 25/2012/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.