• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 67/2013/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2013 Văn bản được ban hành 67/2013/TT-BGTVT
01/03/2014 Văn bản có hiệu lực 67/2013/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.