Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc
Số ký hiệu 08/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 15/06/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Công thương
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.