• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2022
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số ký hiệu 81/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 19/07/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 19/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 459+460, năm 2013 Ngày đăng công báo 07/08/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Handling of Administrative Violations
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Theo danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.