• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2009
Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Số ký hiệu 68/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 06/08/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/10/2009
Nguồn thu thập Công báo số 387+388, năm 2009 Ngày đăng công báo 18/08/2009
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.