• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 25/11/2021
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa
Số ký hiệu 10/2006/TT-BTM Ngày ban hành 01/06/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/06/2006
Nguồn thu thập Công báo số 11 + 12, năm 2006 Ngày đăng công báo 12/06/2006
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Phan Thế Ruệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.