• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2006
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh
Số ký hiệu 06/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 09/01/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 33 + 34, năm 2006 Ngày đăng công báo 21/01/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.