• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/1961
BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH
Số: 147-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1961

 

THÔNG TƯ

CỦA BAN CẢI TẠO CTN TƯ DOANH SỐ 147/BCT
NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1961 VỀ VẤN ĐỀ HƯỞNG TỶ LỆ
TIỀN THUÊ CỐ ĐỊNH

Mục đích của việc trả tỷ lệ tiền thuê cho chủ nhà là nhằm giúp cho chủ nhà sau cải tạo có điều kiện lao động để dần dần tiến tới hoàn toàn sống bằng sức lao động của mình. Vì vậy tất cả chủ nhà thuộc diện cải tạo, sau khi bàn giao nhà cho thuê qua Nhà nước quản lý sử dụng thì Nhà nước sẽ căn cứ vào tình hình chất lượng và công dụng của nhà cửa, kết hợp với tình hình sinh hoạt và đời sống của từng người mà quy định cho họ được hưởng một tỷ lệ tiền thuê.

Nếu vì lý do nào đó mà chủ nhà không nhận tỷ lệ tiền thuê cố định thì cơ quan quản lý nhà, đất sẽ gửi số tiền đó vào Ngân hàng.

Nếu sau này chủ nhà chết hoặc đi mất tích mà vợ hoặc chồng của họ yêu cầu thì xét cho người vợ hoặc chồng của họ được tiếp tục hưởng tỷ lệ tiền thuê.

Ngoài trường hợp đó ra, không giải quyết vấn đề thừa kế trong việc hưởng tỷ lệ tiền thuê cho một người nào khác, trừ trường hợp chủ nhà chết, hoặc đi mất tích, mà con cái họ còn bé, hoặc đang đi học, mà không có một nguồn sống nào khác thì địa phương có thể xét và chiếu cố đối với những đứa con đó. Trường hợp này không áp dụng đối với những người hiện nay được uỷ quyền, cụ thể là nếu người được thừa uỷ quyền hợp pháp (hoặc chính quyền ta công nhận) chết hoặc đi mất tích thì tỷ lệ tiền thuê cố định mà họ được hưởng từ bấy nay sẽ được ký gửi Ngân hàng để sau này sẽ thanh toán với chủ nhà.

Nguyễn Văn Thao

(Đã ký)

Trưởng ban (Ban)

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thao

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.