• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2010
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 11/2010/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/02/2010 Văn bản được ban hành 11/2010/NĐ-CP
15/04/2010 Văn bản có hiệu lực 11/2010/NĐ-CP
20/10/2013 Được bổ sung 100/2013/NĐ-CP
01/07/2016 Được bổ sung 64/2016/NĐ-CP
19/09/2018 Được sửa đổi 125/2018/NĐ-CP
15/02/2022 Được sửa đổi 117/2021/NĐ-CP Xem tại đây
01/11/2022 Được sửa đổi 70/2022/NĐ-CP
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.