• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/08/2015 Văn bản được ban hành 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
10/10/2015 Văn bản có hiệu lực 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.