• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2015
Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải
Số ký hiệu 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC Ngày ban hành 24/09/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 10/11/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1027 + 1028/2015 Ngày đăng công báo 05/10/2015
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Hàng hải
  • Tài chính hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này được áp dụng từ năm tài chính 2015.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.