• Thông tư 05-NV

  Về việc hướng dẫn việc tính thời gian công tác cho quân nhân nghĩa vụ để được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

  27/05/1970

  11/06/1970

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 25-TT/LB

  Về chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động

  10/08/1969

  10/08/1969

 • Thông tư liên tịch 22-LB/TT

  Về việc quy định tiêu chuẩn biên chế các trường Trung học chuyên nghiệp sư phạm

  10/12/1968

  10/12/1968

 • Thông tư 26-NV

  Về việc giải quyết một số vấn cụ thể về nhà cửa ở các thành phố, thị xã sau khi địch oanh tạc

  27/10/1967

  27/10/1967

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 07-NV

  Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 25/Cp ngày 7/3/1967 của Hội đồng Chính phủ về chế độ sử dụng nhà trong tình hình sơ tán, phòng không

  08/04/1967

  08/04/1967

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch Số hiệu: 13-TT/LB

  Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước

  30/08/1966

  14/09/1966

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 20-NV

  Về việc bổ sung Thông tư số 09-NV về việc quản lý nhà cửa trong sơ tán, phòng không ở thành phố, thị xã

  18/10/1965

  18/10/1965

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 09-NV

  Về việc việc quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã trong khi sơ tán phòng không

  03/05/1965

  18/05/1965

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 16-NV

  Về việc tăng cường công tác thống nhất quản lý đất ở các thành phố, thị xã

  09/02/1965

  09/02/1965

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư Số hiệu: 01-NV

  Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 114/CP ngày 29/7/1964 về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã

  06/01/1965

  21/01/1965

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.