• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 13/03/2006
Về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế
Số ký hiệu 07/2006/QĐ-BYT Ngày ban hành 26/01/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/03/2006
Nguồn thu thập Công báo số 41+42, năm 2006 Ngày đăng công báo 26/02/2006
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.