• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 24/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 05/03/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 165+166, năm 2009 Ngày đăng công báo 24/03/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.