• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Thi hành án dân sự
Số ký hiệu 26/2008/QH12 Ngày ban hành 14/11/2008
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 161+162, năm 2009 Ngày đăng công báo 21/03/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật 64/2014/QH13 Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.