• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Số ký hiệu 04/2008/PL-UBTVQH12 Ngày ban hành 02/04/2008
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 251+252, năm 2008 Ngày đăng công báo 04/05/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Luật 15/2012/QH13 Xử lý vi phạm hành chính Ngày hết hiệu lực 01/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.