• Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng

  07/02/2024

  26/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

  07/02/2024

  26/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/02/2024

  26/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/01/2024

  08/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Quy định về cán bộ phường, xã và công chức xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  09/01/2024

  22/01/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  09/01/2024

  22/01/2024

 • Quyết định 01/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  03/01/2024

  13/01/2024

 • Quyết định 62/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  28/12/2023

  15/01/2024

 • Quyết định 61/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  28/12/2023

  15/01/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.