• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 56/2014/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/04/2014 Văn bản được ban hành 56/2014/TT-BTC
14/06/2014 Văn bản có hiệu lực 56/2014/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.