• Chỉ thị 16/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/12/2009

  14/12/2009

 • Chỉ thị 10/2009/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  19/08/2009

  29/08/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

  Về tăng cường công tác xây dựng và củng cố công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  13/06/2009

  23/06/2009

 • Chỉ thị 22/2007/CT-UBND

  V/v Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/12/2007

  17/12/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 18/2007/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  21/08/2007

  31/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 17/2007/CT-UBND

  Về tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  14/08/2007

  24/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 19/2007/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  29/07/2007

  08/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 14/2007/CT-UBND

  Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/07/2007

  14/07/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 15/2007/CT-UBND

  Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/07/2007

  14/07/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 11/2007/CT-UBND

  Về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  15/05/2007

  25/05/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.