• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/02/2021
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số ký hiệu 07/2020/TT-BTP Ngày ban hành 21/12/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 03/02/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Lê Thành Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.