• Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoạc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  27/01/2023

  07/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

  19/01/2023

  30/01/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  13/01/2023

  25/01/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

  10/01/2023

  21/01/2023

 • Quyết định 42/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  15/12/2022

  25/12/2022

 • Quyết định 41/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  29/11/2022

  10/12/2022

 • Quyết định 40/2022/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  14/11/2022

  24/11/2022

 • Quyết định 38/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  11/11/2022

  21/11/2022

 • Quyết định 39/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

  11/11/2022

  21/11/2022

 • Quyết định 37/2022/QĐ-UBND

  Phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  04/11/2022

  14/11/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.