Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Số ký hiệu 14/VBHN-BNNPTNT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 03/11/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.