• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Gia Lai
Số ký hiệu 148/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/12/2015
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chủ tịch Dương Văn Trang
Phạm vi
  • Tỉnh Gia Lai

Thông tin áp dụng

Áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản Ngày hết hiệu lực 01/01/2021
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.