• Quyết định 32/2023/QĐ-UBND

  Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  18/09/2023

  01/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 31/2023/QĐ-UBND

  Quyết định 31/2023/QĐ-UBND Ngày 11/9/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 01/10/2023

  11/09/2023

  01/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2023/QĐ-UBND

  Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2023

  16/08/2023

  30/08/2023

 • Quyết định 29/2023/QĐ-UBND

  ban hành danh mục trang thiết bị y tế mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/08/2023

  31/08/2023

 • Quyết định 28/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/08/2023

  01/09/2023

 • Quyết định 27/2023/QĐ-UBND

  Ngưng hiệu lực toàn bộ quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  07/08/2023

  07/08/2023

 • Quyết định 25/2023/QĐ-UBND

  Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  04/08/2023

  15/08/2023

 • Quyết định 26/2023/QĐ-UBND

  Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng

  04/08/2023

  20/08/2023

 • Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi khoản 1 Điều 9 của Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  21/07/2023

  21/07/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.