• Quyết định 07/2024/qđ-ubnd

  Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  05/04/2024

  20/04/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Quy định về giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/02/2024

  01/03/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/02/2024

  01/03/2024

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà

  01/02/2024

  15/02/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 ban hành Quy định cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APFC của thành phố Hải Phòng

  29/01/2024

  15/02/2024

 • Quyết định 01/2024/qđ-ubnd

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức tại thành phố Hải Phòng

  22/01/2024

  15/02/2024

 • Quyết định 63/2023/qđ-ubnd

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  29/12/2023

  15/01/2024

 • Quyết định 64/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Điều 6 Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  29/12/2023

  29/12/2023

 • Quyết định 66/2023/qđ-ubnd

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND; khoản 1 mục 1 Thuyết minh áp dụng kèm theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND

  29/12/2023

  29/12/2023

 • Quyết định 65/2023/qđ-ubnd

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố

  29/12/2023

  29/12/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.