• Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố

  09/12/2022

  09/12/2022

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  về quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

  về quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2022

  01/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.