• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2004
Đất đai
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 14/07/1993
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 15/10/1993
Nguồn thu thập Công báo số 22 Ngày đăng công báo 30/11/1993
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 13/2003/QH11 Đất đai Ngày hết hiệu lực 01/07/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.