• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2023
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở y tế thành phố Hải Phòng
Số ký hiệu 05/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/01/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/02/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hải Phòng Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.