• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 16/11/2004
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
Số ký hiệu 66/2001/NĐ-CP Ngày ban hành 28/09/2001
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/10/2001
Nguồn thu thập Công báo số 41 Ngày đăng công báo 08/11/2001
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai Ngày hết hiệu lực 16/11/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.