• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2015
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua- Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ
Số ký hiệu 1738/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/10/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/10/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hải Phòng Chủ tịch Nguyễn Văn Thành
Phạm vi
  • Thành phố Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1098/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng Ngày hết hiệu lực 01/06/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.