• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 03/10/1999
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính Phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
Số ký hiệu 1417/1999/TT-TCĐC Ngày ban hành 18/09/1999
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 03/10/1999
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Tổng cục Địa chính Đang cập nhật Bùi Xuân Sơn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.