• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/04/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 16/11/2004
Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
Số ký hiệu 17/1999/NĐ-CP Ngày ban hành 29/03/1999
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/04/1999
Nguồn thu thập Công báo số 17 Ngày đăng công báo 08/05/1999
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai Ngày hết hiệu lực 16/11/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.