• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 11a/2008/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/12/2008 Văn bản được ban hành 11a/2008/NQ-HĐND
01/01/2009 Văn bản có hiệu lực 11a/2008/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.