• Quyết định 20/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh

  18/07/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 19/2022/QĐ-UBND

  Về việc Quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  30/06/2022

  01/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2022/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

  23/06/2022

  15/07/2022

 • Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  21/06/2022

  01/07/2022

 • Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  30/05/2022

  10/06/2022

 • Quyết định 12/2022/QĐ-UBND

  Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/05/2022

  07/06/2022

 • Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

  Quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  26/05/2022

  10/06/2022

 • Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

  Về sửa đổi, bổ sung Quyết định 56/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  25/05/2022

  10/06/2022

 • Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

  Về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  25/05/2022

  10/06/2022

 • Quyết định 08/2022/QĐ-UBND

  Về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025

  25/05/2022

  10/06/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.