• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2020
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Số ký hiệu 03/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 05/01/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 87+88/Ngày 21-01-2016 Ngày đăng công báo 21/01/2016
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Dân quân tự vệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.