• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2009
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số ký hiệu 76/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 15/09/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/11/2009
Nguồn thu thập Công báo số 455+456, năm 2009 Ngày đăng công báo 25/09/2009
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.