• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 20/02/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Số ký hiệu 58/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 01/06/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/07/2010
Nguồn thu thập Công báo số 275+276, năm 2010 Ngày đăng công báo 12/06/2010
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 03/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Ngày hết hiệu lực 20/02/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.