• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Số ký hiệu 92/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/10/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.