• Nghị quyết 165/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 166/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông chuyên: chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 163/2022/NQ-HĐND

  Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 167/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 144/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Hòa Bình về quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 164/2022/NQ-HĐND

  Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 130/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  28/06/2022

  28/06/2022

 • Nghị quyết 128/2022/NQ-HĐND

  ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  14/05/2022

 • Nghị quyết 113/2022/NQ-UBND

  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  15/05/2022

 • Nghị quyết 114/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  15/05/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.