• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu 10/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/02/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/02/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Chủ tịch Nguyễn Văn Quang
Phạm vi
  • Hòa Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.