• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2014
Ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu 04/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/02/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Chủ tịch Bùi Văn Tỉnh
Phạm vi
  • Tỉnh Hòa Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Thay thế bởi Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.