• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Số ký hiệu 205/2010/TT-BTC Ngày ban hành 15/12/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 29/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 21+22, năm 2011 Ngày đăng công báo 06/01/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 39/2015/TT-BTC Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ngày hết hiệu lực 01/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.