• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2014
Về việc ban hành Quy chế bệnh viện
Số ký hiệu 1895/1997/QĐ-BYT Ngày ban hành 19/09/1997
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/1998
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý dược
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 01/2014/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước Ngày hết hiệu lực 15/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.