Chi tiết Văn bản pháp luật

    Previous page Next page Return to chapter overview CSDL Văn bản pháp luật:

Ẩn/ Hiện nội dung

Chi tiết Văn bản pháp luật

Giới thiệu chung:

 

Thông tin văn bản được hiển thị thông thường gồm có Tên, số ký hiệu và Nội dung trích yếu của văn bản, tùy thuộc vào nội dung văn bản, chương trình sẽ hỗ trợ cho người dùng xem các thuộc tính của văn bản bằng cách kích vào vào các liên kết tương ứng, thông tin văn bản được hiển thị như sau:

 

Van ban phap luat - Thong tin chung

 

Người dùng có thể thực hiện xem các thuộc tính văn bản khi kích vào vào các liên kết tương ứng:

hmtoggle_plus1Tên, số ký hiệu văn bản - Xem thông tin toàn văn của văn bản: Mỗi văn bản được hiển thị trên danh sách sẽ bao gồm thông tin Loại văn bản + Số ký hiệu của văn bản đó, để xem thông tin chi tiết mỗi văn bản, người dùng kích vào vào Tên văn bản, chương trình sẽ chuyển người dùng đến trang tin chi tiết. Trên thông tin toàn văn, người dùng có thể thực hiện chuyển nhanh đến các Phần, Chương, Mục, điều của văn bản thông qua webpart Mục lục văn bản.

Van ban phap luat - Toan van 1

Trên thông tin toàn văn của văn bản, chương trình còn cho phép người dùng xem các thông tin liên quan đến văn bản như:

File đính kèm: cho phép người dùng tải các file đính kèm của văn bản

Van ban phap luat - Toan van - file dinh kem

Văn bản liên quan: cho phép người dùng xem các văn bản liên quan có tác động đến văn bản hiện tại. các thông tin văn bản này bao gồm:

Văn bản hướng dẫn: là các văn bản được đưa ra để hướng dẫn thực hiện cho văn bản quy phạm pháp luật hiện thời.

Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ chưa xác định: là các văn bản được ban hành nhằm thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ việc thi hành của văn bản quy phạm pháp luật hiện thời.

Văn bản đình chỉ: là các văn bản được ban hành nhằm đình chỉ việc thi hành của văn bản quy phạm pháp luật hiện thời.

Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ chưa xác định 1 phần: là các văn bản được ban hành nhằm thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ một hoặc nhiều điều/ khoản/ điểm của văn bản quy phạm pháp luật hiện thời.

Văn bản sửa đổi, bổ sung: là các văn bản được ban hành sửa đổi, bổ sung một hoặc nhiều điều/ khoản/ điểm của văn bản quy phạm pháp luật hiện thời.

 

Van ban phap luat - Toan van - Van ban lien quan

hmtoggle_plus1Tiếng anh: hiển thị thông tin của văn bản ở ngôn ngữ tiếng Anh, người dùng có thể khai thác các thông tin văn bản tiếng anh như với văn bản tiếng Việt đang theo dõi.

Van ban phap luat - Van ban tieng anh

hmtoggle_plus1Thuộc tính: cho phép người dùng xem các thuộc tính liên quan đến văn bản như: Tình trạng hiệu lực, Ngày có hiệu lực, Nội dung trích yếu, File đính kèm và các thông tin liên quan.

Van ban phap luat - Thuoc tinh 1

Trên thông tin thuộc tính văn bản, người dùng có thể thực hiện tìm kiếm các văn bản có cùng thuộc tính với văn bản đang xem như: Loại văn bản, Cơ quan ban hành, bằng cách kích vào vào các tên thuộc tính này.

hmtoggle_plus1Lịch sử: cho phép người dùng theo dõi lịch sử hiệu lực của văn bản, và các văn bản tác động đến trạng thái hiệu lực của văn bản này.

Van ban phap luat - Lich su

Trên thông tin lịch sử, người dùng có thể xem thông tin của các văn bản liên quan đến văn bản hiện tại bằng cách kích vào vào các tên văn bản này.

hmtoggle_plus1Văn bản liên quan: hiển thị danh sách các văn bản liên quan đến văn bản hiện thời, các văn bản mà văn bản hiện thời tác động đến như:

Văn bản căn cứ: là các văn bản căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật hiện thời để thực hiện.

Văn bản dẫn chiếu: là các văn bản thực hiện nhờ vào dẫn chiếu từ văn bản quy phạm pháp luật hiện thời.

Văn bản được hướng dẫn: văn bản quy phạm pháp luật hiện thời được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện cho các văn bản này.

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ chưa xác định: văn bản quy phạm pháp luật hiện thời được ban hành nhằm thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ các văn bản này.

Văn bản bị đình chỉ, Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ chưa xác định 1 phần: văn bản quy phạm pháp luật hiện thời được ban hành nhằm thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ một hoặc nhiều điều/ khoản/ điểm cho các văn bản này.

Văn bản bị đình chỉ 1 phần: văn bản quy phạm pháp luật hiện thời được ban hành nhằm đình chỉ một hoặc nhiều điều/ khoản/ điểm trong các văn bản này.

Văn bản được sửa đổi, bổ sung: văn bản quy phạm pháp luật hiện thời được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung cho các văn bản này.

Van ban phap luat - Van ban lien quan

hmtoggle_plus1Lược đồ: hiển thị danh sách các văn bản liên quan đến văn bản hiện tại, thông tin trên lược đồ là tổng hợp các thông tin từ Văn bản liên quan trên tab Toàn văn, cũng như thông tin trên tab Văn bản liên quan.

Van ban phap luat - Luoc do

Hỗ trợ tính năng Mở/ Đóng tất cả các khối:cho phép người dùng trải rộng/ thu hẹp lược đồ.

hmtoggle_plus1Văn bản gốc: là văn bản được scan từ văn bản gốc (từ Công báo) hoặc những văn bản có dấu đỏ, có tính chất pháp lý tương đương văn bản giấy. Người dùng có thể thực hiện tải các file gốc hoặc in văn bản ra bản giấy.

Van ban phap luat - van ban goc

oTải về: cho phép người dùng tải các văn bản liên quan đến văn bản hiện tại.

oBản in: hiển thị văn bản hiện tại dưới dạng bản in.