Tìm kiếm trên trang TW và ĐP

    Previous page Next page Return to chapter overview CSDL Văn bản pháp luật:

Ẩn/ Hiện nội dung

Tìm kiếm trên trang TW và ĐP

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng được cung cấp cho người dùng thực hiện việc tìm kiếm các văn bản có trong CSDL Văn bản pháp luật, chương trình hỗ trợ cho người dùng có thể thực hiện tìm kiếm văn bản theo nhiều cách khác nhau, từ Tìm kiếm đơn giản đến tìm kiếm nâng cao, phục vụ tối đa cho người dùng trong việc tìm kiếm văn bản một cách tối ưu nhất.

oTìm kiếm đơn giản

Là chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các văn bản có trong CSDL. Chương trình cho phép người dùng tìm kiếm theo các thông tin cơ bản nhất liên quan đến một văn bản.

Tim kiem vbpl - don gian

Các bước thực hiện: Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm. Người dùng nhập từ khóa cần tìm theo một số gợi ý sau:

1.Tìm theo loại văn bản: nhập Từ khóa có chứa loại văn bản, và số hiệu văn bản hoặc nội dung văn bản cần tìm, ví dụ: luật đất đai, Nghị định 56/2013/NĐ-CP...

2.Tìm chính xác cụm từ: nhập Từ khóa cần tìm và chọn hình thức "Chính xác cụm từ trên". Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm các văn bản có chứa tất cả những từ được nhập trong ô từ khóa và đúng chính xác thứ tự các từ khóa như từ đã nhập.

3.Tìm một văn bản có chứa các từ khóa được nhập: nhập Từ khóa tìm kiếm và chọn hình thức "Có tất cả từ trên", chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm văn bản chứa tất cả những từ có trong từ khóa, không quan tâm đến vị trí của các từ khóa trong cụm từ được nhập vào.

Bước 2: Lựa chọn thêm một trong các điều kiện tìm kiếm:

Tìm trong: lựa chọn các trường thuộc tính của văn bản có chứa từ khóa cần tìm: Tất cả, Tiêu đề, Trích yếu.

Thời gian ban hành: Nhập khoảng thời gian ban hành của văn bản cần tìm, định dạng ngày tháng được nhập: ngày/tháng/năm.

Bước 3: Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:

Ngày ban hành, Ngày hiệu lực, Ngày áp dụng, Ngày hết hiệu lực: chọn các tiêu chí sắp xếp cho văn bản.

Kết quả chính xác: Sắp xếp kết quả theo độ chính xác của các từ được nhập.

Mới đến cũ (thời gian ban hành giảm dần) hoặc Cũ đến mới (Thời gian ban hành tăng dần).

Bước 4: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.

Lưu ý: Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng việc kết hợp tất cả các điều kiện mà người dùng đã lựa chọn. Khi muốn loại bỏ 1 tiêu chí tìm kiếm, người dùng chuyển trạng thái điều kiện lọc về Chọn, để tìm với tất cả thông tin thuộc tiêu chí tìm kiếm đó.

oTìm kiếm nâng cao

Là chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các văn bản có trong CSDL. Chương trình cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều thuộc tính có trong văn bản.

Tim kiem nang cao - VBPhap luat1

 

Các bước thực hiện: Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

i.Bước 1:

1.Tìm theo loại văn bản: nhập Từ khóa có chứa loại văn bản, và số hiệu văn bản hoặc nội dung văn bản cần tìm, ví dụ: luật đất đai, Nghị định 56/2013/NĐ-CP...

2.Tìm chính xác cụm từ: nhập Từ khóa cần tìm và chọn hình thức "Chính xác cụm từ trên". Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm các văn bản có chứa tất cả những từ được nhập trong ô từ khóa và đúng chính xác thứ tự các từ khóa như từ đã nhập.

3.Tìm một văn bản có chứa các từ khóa được nhập: nhập Từ khóa tìm kiếm và chọn hình thức "Có tất cả từ trên", chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm văn bản chứa tất cả những từ có trong từ khóa, không quan tâm đến vị trí của các từ khóa trong cụm từ được nhập vào.

ii.Bước 2: Lựa chọn thêm một trong các điều kiện tìm kiếm:

Tìm trong: lựa chọn các trường thuộc tính của văn bản có chứa từ khóa cần tìm: Tất cả, Tiêu đề, Trích yếu.

Loại văn bản: lựa chọn một hoặc nhiều loại văn bản.

Cơ quan ban hành: Chọn một hoặc nhiều cơ quan ban hành của văn bản.

Tình trạng hiệu lực: Chọn một hoặc nhiều tình trạng hiệu lực của văn bản.

Thời gian ban hành: Nhập khoảng thời gian ban hành của văn bản cần tìm, định dạng ngày tháng được nhập: ngày/tháng/năm.

iii.Bước 3: Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:

Ngày ban hành, Ngày hiệu lực, Ngày áp dụng, Ngày hết hiệu lực, ID văn bản: chọn các tiêu chí sắp xếp cho văn bản.

Kết quả chính xác: Sắp xếp kết quả theo độ chính xác của các từ được nhập.

Mới đến cũ (thời gian ban hành giảm dần) hoặc Cũ đến mới (Thời gian ban hành tăng dần).

iv.Bước 4: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.

v.Lưu ý: Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng việc kết hợp tất cả các điều kiện mà người dùng đã lựa chọn. Khi muốn loại bỏ 1 tiêu chí tìm kiếm, người dùng chuyển trạng thái điều kiện lọc về Chọn, để tìm với tất cả thông tin thuộc tiêu chí tìm kiếm đó.

 

oSau khi thực hiện tìm kiếm thành công, người dùng có thể sử dụng đường dẫn Chọn lại điều kiện để xóa các điều kiện tìm kiếm đã có, quay lại màn hình tìm kiếm ban đầu.