Tìm kiếm đơn giản

    Previous page Next page Return to chapter overview CSDL Văn bản pháp luật:

Tìm kiếm đơn giản

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng cung cấp cho người dùng tìm kiếm văn bản đơn giản nhất bằng cách nhập các từ khóa cần tìm kiếm.

Việc tìm kiếm sẽ được thực hiện trên các loại văn bản khác nhau: Văn bản pháp quy, Văn bản hợp nhất.

Thực hiện tìm kiếm trên tất cả các CSDL Văn bản pháp luật trên toàn quốc: bao gồm các trang Trung ương, Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán nhà nước cũng như các trang cấp tỉnh, thành phố.

 

Tim kiem don gian

 

Các bước thực hiện: Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

i.Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm. Người dùng nhập từ khóa cần tìm theo một số gợi ý sau:

1.Tìm theo loại văn bản: nhập Từ khóa có chứa loại văn bản, và số hiệu văn bản hoặc nội dung văn bản cần tìm, ví dụ: luật đất đai, Nghị định 56/2013/NĐ-CP...

2.Tìm chính xác cụm từ: nhập Từ khóa cần tìm và chọn hình thức "Chính xác cụm từ trên". Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm các văn bản có chứa tất cả những từ được nhập trong ô từ khóa và đúng chính xác thứ tự các từ khóa như từ đã nhập.

3.Tìm một văn bản có chứa các từ khóa được nhập: nhập Từ khóa tìm kiếm và chọn hình thức "Có tất cả từ trên", chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm văn bản chứa tất cả những từ có trong từ khóa, không quan tâm đến vị trí của các từ khóa trong cụm từ được nhập vào.

ii.Bước 2: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản. Các văn bản thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ hiển thị ở danh sách văn bản bên dưới và được sắp xếp theo ngày ban hành giảm dần.