Tìm kiếm nâng cao

    Previous page Next page Return to chapter overview CSDL Văn bản pháp luật:

Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm tất cả các văn bản pháp luật hoặc văn bản hợp nhất do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành, cung cấp thêm cho người dùng các điều kiện tìm kiếm để người dùng dễ dàng hơn trong việc lọc danh sách văn bản, tìm kiếm đến đúng văn bản cần tìm.

Chương trình hỗ trợ chức năng cho phép người dùng lựa chọn tìm theo nhiều điều kiện tìm kiếm hoặc ít điều kiện tìm kiếm.

 

Tim kiem nang cao 1

Tìm theo ít tiêu chí tìm kiếm

 

Tim kiem theo nhieu tieu chi

Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí

 

Các bước thực hiện:

 

Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

i.Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm. Người dùng nhập từ khóa cần tìm theo một số gợi ý sau:

1.Tìm theo loại văn bản: nhập Từ khóa có chứa loại văn bản, và số hiệu văn bản hoặc nội dung văn bản cần tìm, ví dụ: luật đất đai, Nghị định 56/2013/NĐ-CP...

2.Tìm chính xác cụm từ: nhập Từ khóa cần tìm và chọn hình thức "Chính xác cụm từ trên". Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm các văn bản có chứa tất cả những từ được nhập trong ô từ khóa và đúng chính xác thứ tự các từ khóa như từ đã nhập.

3.Tìm một văn bản có chứa các từ khóa được nhập: nhập Từ khóa tìm kiếm và chọn hình thức "Có tất cả từ trên", chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm văn bản chứa tất cả những từ có trong từ khóa, không quan tâm đến vị trí của các từ khóa trong cụm từ được nhập vào.

ii.Bước 2: Lựa chọn thêm một trong các điều kiện tìm kiếm:

Tìm trong: lựa chọn các trường thuộc tính của văn bản có chứa từ khóa cần tìm: Số ký hiệu, Trích yếu và Toàn văn.

Loại văn bản: lựa chọn một hoặc nhiều loại văn bản.

Thời gian ban hành: Nhập khoảng thời gian ban hành của văn bản pháp luật cần tìm, định dạng ngày tháng được nhập: ngày/tháng/năm.

Cơ quan ban hành: Chọn một hoặc nhiều cơ quan ban hành văn bản.

Tình trạng hiệu lực: Chọn một hoặc nhiều tình trạng hiệu lực của văn bản.

Tìm trong CSDL: văn bản cần tìm thuộc Trung ương ban hành (Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Kiểm toán nhà nước) hay tỉnh, thành ban hành.

iii.Bước 3: Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:

Ngày ban hành, Ngày hiệu lực, Ngày áp dụng, Ngày hết hiệu lực: chọn các tiêu chí sắp xếp cho văn bản.

Kết quả chính xác: Những văn bản thỏa mãn chứa chính xác nhất từ khóa tìm kiếm sẽ được hiển thị lên đầu.

Mới đến cũ (thời gian ban hành giảm dần) hoặc Cũ đến mới (Thời gian ban hành tăng dần).

iv.Bước 4: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.

v.Lưu ý: Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng việc kết hợp tất cả các điều kiện mà người dùng đã lựa chọn. Khi muốn loại bỏ 1 tiêu chí tìm kiếm, người dùng chuyển trạng thái điều kiện lọc về Chọn, để tìm với tất cả thông tin thuộc tiêu chí tìm kiếm đó.

 

Sau khi tìm kiếm thành công, chương trình trả về danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm được nhập, người dùng có thể thực hiện khai thác các thông tin của văn bản.